Cứu hộ giao thông xe 4 chỗ chết máy tại Phủ Lý – Hà Nam

Cứu hộ giao thông Miền Bắc

Ngày 3 tháng 8 năm 2017 Cứu Hộ Miền Bắc đã xử lý xe oto 4 chỗ chết máy do đi vào chỗ ngập nước tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.